Forside

Her er siden, hvor du skal kunne finde alt, der er værd at vide om ål i Danmark. Har du en god lystfiskerhistorie om at fange ål, så send den til mig.  Vær med til at gøre denne side levende.

Det er også siden, hvor du kan finde information, om hvor du kan fange ål. Du vil også kunne finde den lystfiskerforening, der passer til dig.

Fakta om ålen, er jo at det er en af de absolut bedste spisefisk  vi kan fremdrive i de danske farvande. Ålen er en slank benfisk uden bugfinner; gat og hale- og rygfinner er sammenvoksede.  Den største kendte ål er 131 cm og vejer 4,15 kg. Ålen er en fed spisefisk. Åleskind blev i gamle dage brugt til hængsler, idet det er meget stærk og sejt.

Ålens livscyklus er stadig omgivet med megen mystik. Det er endnu ikke lykkedes at fange en af de voksne ål på deres lange færd over Atlanten til gydepladserne i Sargassohavet.

Der er stor forskel på guldål og blankåls udseende. Tidligere troede man, at der var tale om to forskellige arter, men i dag ved man, at der kun findes én art i Europa. Ål, der lever i brakvand, er overvejende hanål, mens ål i søer oftest er hunål.

Fangsten af både guldål og blankål i Østersøen og Nordsøen er reduceret med 75% gennem de sidste 20 år. I Danmark er fangsterne dog “kun” halveret. Den farligste -periode for ålen er i glasålstadiet, hvor den er sårbar, mens den vandrer op i floderne. I Frankrig, Spanien og Marokko er glasål en delikatesse, der spises som snack efter en tur i frituregryden. Men heldigvis har man også fået øjnene op for at benytte glasålene til opdræt. Opdrættere i Danmark har succes med ålen. Ålen jager kun om natten. Den lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.

Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer.

Under opvæksten kaldes ålen guldål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring af dens udseende. Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskinnende. Nu kaldes den for blankål. Om efteråret vandrer blankålen tilbage til ynglepladserne i Sargassohavet. Ålen er en udmærket spisefisk med hvidt, fast kød. De store eksemplarer har ret fedt kød.

Guldålen fanges fra april til oktober og blankålen om efteråret, inden den starter sin færd mod Sargassohavet.